فیکسچر عینک

این نوع از فیکسچرها جهت ثابت نگه داشتن قاب و فریم و … بصورت ایستا و ثابت بکار گرفته می شوند.
دسته:

توضیحات

فیکسچرهاجزئی لاینفک از ابزار تولید هستند که به‌طور کلی وظیفه جای دادن و حفظ موقعیت مناسب قطعه کار را هنگام انجام عملیات ساخت، به‌عهده دارند. با تغییرات به‌وجود آمده در روش‌های ساخت و پیدایش روش‌های ساخت انعطاف‌پذیر (FMS)،امکان تولید قطعات مختلف در یک سیستم تولیدی بدون ایجاد تغییرات سخت‌افزاری در آن سیستم میسر شده است. فیکسچرها نیز به تبعیت از این سیستم‌های جدید تولیدی تغییر کرده و امروز فیکسچرهای انعطاف‌ پذیر در انواع مختلف به‌وجود امده است که این فیکسچرها خود یکی از اجزاء سیستم‌های ساخت انعطاف‌ پذیر می‌باشند. استفاده از فیکسچرهای انعطاف‌پذیر.باعث افزایش بهره‌وری و بازدهی فرآیند ساخت و تولید شده، می‌تواند صرفه‌جوئی اقتصادی نیز در بر داشته باشد.
فهرست