فیکسچر رومیزی T6-50

فیکسچرهای رومیزی جهت ثابت نگه داشتن قاب و … بصورت ایستا و ثابت بکار گرفته می شوند.

بطور مثال تابلوی رومیزی اسامی کارمندان

دسته:
فهرست