فیکسچر رومیزی T 10-70

فیکسچرهای رومیزی جهت ثابت نگه داشتن قاب و … بصورت ایستا و ثابت بکار گرفته می شوند.

بطور مثال تابلوی رومیزی اسامی کارمندان در سایز بزرگ

دسته:
فهرست